Investerare

Årsstämma 31 mars 2022

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallades till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Förhandsrösningsformulär

Inkomna frågor från aktieägare samt Headsents svar

Extra bolagsstämmor i Headsent AB (publ)

Onsdagen den 22 december 2021 hölls två stycken extra bolagsstämmor i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, (”Bolaget”).

Extra bolagsstämma 1

Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021.

Dokument

Kommuniké från extra bolagsstämma
Stämmoprotokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsförmulär
Formulär för anmälan och förhandsröstning

Extra bolagsstämma 2

Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021.

Dokument

Kommuniké från extra bolagsstämma
Stämmoprotokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Styrelsens redogörelse
Fairness opinon

Extra bolagsstämma 12 oktober 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för anmälan och förhandsröstning

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktibolagslagen 

Årsstämma 6 maj 2021

Kommuniké

Protokoll från årsstämma

Sammanställning av poströstning

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för anmälan och poströstning

Extra bolagsstämma 14 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Protokoll från extra bolagsstämma

Bilaga 1 Kallelse

Bilaga 2 Poströstningsformulär

Bilaga 3 Poströster

Kallelse till extra bolagsstämma

Postomröstningsformulär

Fullmaktsformulär

Årsstämma 6 maj 2020

Årsstämman ägde rum onsdagen den 6 maj 2020, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

VD:s anförande

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Protokoll fört vid årsstämman

Årsstämma 7 maj 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 7 maj 2019, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

VDs anförande

Ordförandens stämmotal

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till styrelseledamöter

Årsstämma 12 april 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 12 april 2018, kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

VD:s anförande

Anförande av styrelsens ordförande

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 29 september 2017

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Proxy


Revisorns yttrande

Styrelsens förslag

Styrelsens redogörelse

Årsstämma fredagen den 31 mars 2017

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Ordförandes anförande vid årsstämma

VD:s anförande vid årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 28 april 2016

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Förslag till styrelseledamöter

Extra bolagsstämma den 26 augusti 2015

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 3 augusti 2015

Protokoll från extra bolagsstämma