Investerare

VIMAB GROUP

Vår företagsgrupp främjar miljön på olika sätt genom våra dotterbolag och intressebolag. Vi håller vattenkraften levande i Norrland, industrin miljösäker över hela Sverige och sanerar olja och kemikalier. Vi renar dricksvatten och matavfall och dessutom har vi startat en ny verksamhet inom industribatterier där vi säljer, driftar, och underhåller stora batterier som hjälper att hålla elförbrukning och eltillförsel på låga och säkra nivåer.

Nyheter

Rapporter

Kalender

2023-03-24
Bokslutskommuniké 2022
2023-04-28
Delårsrapport Q1 2023
2023-06-15
Årsstämma 2023