Investerare

Peter Fredell VD

VD sedan 2020. Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1965.
Utbildning: Gymnasieexamen i Naturvetenskap från Vasa Gymnasium, Gävle.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Global Scanning och Scoopr Holding.
Tidigare uppdrag: VD och styrelseledamot i Glase Fintech.
Innehav: 4 537 380 genom Fredell & Co AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.

Anna Bonde CFO

CFO sedan 2021.

Född: 1977.
Utbildning: Studier i nationalekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.
Andra pågående uppdrag: Egenföretagare inom redovisning, konsult hos Glase Fintech AB samt andra kunder.
Innehav: 1 000 893 stamaktier.

Markus Anglered Vice VD

Vice VD sedan 2022.

Född: 1976.
Utbildning: Gymnasieexamen inom Teknik, Nyköpings Gymnasium.
Andra pågående uppdrag: VD för VIMAB AB och LarsLap.
Tidigare uppdrag: COO för Vimab koncernen, teknisk chef hos Cyclife Sweden AB.
Innehav: 2 068 511 stamaktier.

Philip Appelsved Försäljningschef

Försäljningschef i koncernen sedan 2021.

Född: 1986.
Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning inom Mekanik, Pluskompetens samt Maskinbefälsutbildningen vid Chalmers Tekniska Högskola.
Andra pågående uppdrag: VD på AB Piwic.
Tidigare uppdrag: Försäljningschef på WoodEye AB och marknadsförings- och försäljningschef på MultiDocker Cargo Handling AB.
Innehav: 0.