Investerare

Ägarförhållanden

Nedan visas VIMAB GROUPs aktieägarstruktur per den 29 juli 2022.

Ägarstruktur i VIMAB GROUP
Antal aktier Andel, %
Fredell & Co AB  4 537 380 23,4
Riddargatan Förv. AB 3 836 755 19,8
Markus Anglered 2 068 511 10,7
Kent Mösch 1 834 970 9,5
Tony Johansson 1 834 970 9,5
Sebastian Sjöblom 1 568 065 8,1
Anna Bonde 1 000 893 5,2
Carina och Daniel Jilkén genom bolag 689 002 3,6
Edvard Björkenheim privat och genom bolag 287 822 1,5
Joakim Hörwing privat och genom bolag 274 352 1,4
Thomas Lundström genom bolag  96 629 0,5
Avanza Pension 76 701 0,4
Top 12 18 106 049 93,3
Övriga 1 291 094 6,7
Totalt 19 397 143 100