Investerare

Gunnar Jardelöv Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2022.

Född: 1947.
Utbildning: Master i Ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.
Andra pågående uppdrag: Ordförande för LOX Container Technology AB, Dermacure AB och Svenska Terminalinvest AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseuppdrag i diverse företag, bland annat Seamless Distribution Systems AB.
Innehav: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Joakim Hörwing Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1965.
Utbildning: Examen i företagsekonomi Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag: Medgrundare av Capto Financial Consulting 2002.
Innehav: 225 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Peter Serlachius Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1965.
Utbildning: Master i Ekonomi, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Andra pågående uppdrag: Rådgivare & Partner på MORS Software AB.
Tidigare uppdrag: Olika befattningar inom kreditmarknaden på Svenska Handelsbanken AB.
Innehav: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Hanna Myhrman Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1992.
Utbildning: Juristexamen. Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: Legal rådgivare på ADDvise Group AB.
Tidigare uppdrag: Biträdande jurist på DLA Piper Sweden AB.
Innehav: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Emma Westerberg Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1994.
Utbildning: Fil. Kand i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Andra pågående uppdrag: Head of Origination på Kreditfonden.
Tidigare uppdrag: -
Innehav: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.

Ludvig Wisell Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1988.
Utbildning: Gymnasieexamen från Platengymnasiet och kurser från IF Metall.
Andra pågående uppdrag: Arbetsledare på VIMAB AB.
Tidigare uppdrag: Svetsare & Maskinoperatör på Fredriksons Verkstads AB.
Innehav: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Revisor

Daniel Carlborg Revisor

BDO Sweden AB, med auktoriserad revisor Daniel Carlborg.