Investerare

Headsents intresseföretag Commended AB stänger ny finansiering

Headsent AB (publ) meddelar att intressebolaget Commended AB genomfört en andra extern finansieringsrunda med en pre-money värdering av Commended på 30 miljoner svenska kronor.

Hösten 2019 lanserade Headsent-ägda Capacify AB mjukvaruplattformen Commended.ai, som levererar data som möjliggör rättvisare och mer precisa rekryteringsprocesser. Under inledningen av 2021 genomfördes en första extern finansieringsrunda och nu har en andra finansieringsrunda slutförts till en värdering på 30 MSEK.

I denna andra finansieringsrundan deltar både nya och befintliga investerare. Headsent AB (publ) har valt att teckna sin andel av emissionen. Bland övriga investerare återfinns bland annat Johan Tjärnberg (tidigare VD Bambora, numera ordförande Trustly), Magnus Silfverberg (tidigare VD Bisnode) och Pontus Lindwall (VD Betsson).

Plattformen har under året sett en snabb tillväxt i såväl antal kunder som antal publicerade uppdrag på plattformen. Sex rekryteringsbolag i sektorn använder sig nu av commended.ai för att hitta kandidater till sina kunder.

Joakim Hörwing, CEO Headsent, kommenterar emissionen, " Vi tycker att Commended.ai har en innovativ och unik modell för att förstå kandidaters kompeten .Bolaget är på väg att inta en oerhört intressant position inom HR-Tech området och har stor potential att växa både nationellt och internationellt".

"Vi ser en stor potential inom HR-tech området och ser även tydliga synergier med våra befintliga verksamheter inom Executive Search och Interim Management", avslutar Joakim.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Filer för nedladdning

Pressmeddelanden publicerade av Headsent före det omvända förvärvet av VIMAB GROUP finns i vårt arkiv