Investerare

Headsent (publ) - Delårsrapport för juli - september 2021

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden juli - september 2021.

Juli - september 2021

- Omsättningen för perioden uppgick till 39,6 MSEK (35,9).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,7 MSEK (5,6).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 2,1 MSEK (5,4).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,6 SEK (1,5).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,5 MSEK (4,5).

Juli - september 2021

- Omsättningen för perioden uppgick till 147,0 MSEK (133,1).
- Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär* uppgick till 13,9 MSEK (4,5).
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 7,7 MSEK (-23,8).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 7,6 MSEK (-24,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,2 SEK (-13,0).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -0,3 MSEK (33,2).
- Utdelning har utbetalats med 9,5 MSEK (0).

* Avser överenskommelse med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB (2021) samt engångskostnader relaterade till avveckling av Capaman AB som skedde under 2020.

Headsents tredje kvartal - avyttring av managementkonsultverksamheten präglar kvartalet

Idag presenterar Headsent årets tredje kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa om hur avyttringen av verksamheten inom Management Consulting påverkar bolagets verksamhetsinriktning och finansiella ställning.

Den 1 september avyttrades managementkonsultverksamheten med tillträde för köparen den 1 oktober. Managementkonsultverksamheten har varit en stor del av verksamheten så försäljningen har avgörande påverkan på bolagets verksamhetsinriktning och finansiella ställning. Som en följd av transaktionen har bolaget bytt namn till Headsent AB (publ) och den tidigare styrelseordförande Joakim Hörwing har tillträtt som VD och ersatts av Peo Lindholm som styrelsens ordförande.

Headsent är idag ett bolag med tillgångar inom HR och HR-tech. Styrelsen har beslutat att bolags strategi ska vara att utveckla dessa tillgångar.

Joakim Hörwing, VD på Headsent, kommenterar:

- Jag ser framemot som VD få arbeta med att utveckla våra tillgångar inom HR och HR tech. Capasearch och Capacify växer organiskt bra med fin lönsamhet samtidigt som Commended.ai utvecklas enligt plan.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: https://investor.headsent.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Pressmeddelanden publicerade av Headsent före det omvända förvärvet av VIMAB GROUP finns i vårt arkiv