Investerare

Headsent AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2022

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022.

Januari - mars 2022

  • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (48,1)
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (1,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (1,6) 

Under räkenskapsåret 2021 avvecklades samtliga rörelsedrivande bolag inom koncernen.

Kommentar från VD 

Under andra kvartalet så har vi följt igenom vår plan att besluta om utdelning av den andra delen av likviden från försäljningen av konsultverksamheten samt likviden från försäljningen av övrig verksamhet.

Sammantaget har vi sedan ordinarie utdelning 2021 delat ut i två omgångar sammanlagt 191 Mkr. Det är 70,50 kr per aktie och är en högre siffra än vi någonsin noterats till mellan notering på Nasdaq 2015 och vår pressrelease att verksamheten skulle säljas. Kursen sommaren 2021 var före transaktionerna cirka 50 kr, före coronautbrottet cirka 40 kr. Vi har därutöver ett värde i den struktur som finns i Headsent AB.

Små managementkonsultbolag tenderar att värderas lågt som noterade och för aktieägarna har det därför varit rätt väg som valts av Headsents styrelsen. Väsentliga värden har lyfts fram genom de beslut som tagits.

Headsent AB har nu en kassa som vi bedömer vara tillräcklig för att driva bolaget och för att möjliggöra en utveckling av den struktur som finns.

Denna information är sådan information som Headsent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: https://investor.headsent.se/finansiella-rapporter/  

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Pressmeddelanden publicerade av Headsent före det omvända förvärvet av VIMAB GROUP finns i vårt arkiv