Investerare

Capacent Holding AB (publ) byter namn till Headsent AB (publ)

Från och med den 27 oktober 2021 kommer Capacent Holding AB:s (publ) aktie att handlas under det nya namnet Headsent AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market. Den nya tickern kommer att vara Head.

Den 12 oktober 2021 fattades beslut på en extra bolagsstämma att ändra bolagets företagsnamn till Headsent AB (publ). Det nya namnet har registrerats av Bolagsverket och handeln i bolagets aktier kommer ske under det nya namnet Headsent AB (publ) (ticker: Head) från och med den 27 oktober 2021. ISIN-koden kommer inte att förändras.

I samband med namnbytet kommer också bolagets hemsida bli www.headsent.com där finansiell information, regulatoriska pressmeddelanden och annan investerarrelaterad information kommer att publiceras.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
[email protected]
+46 8 5030 1550

Filer för nedladdning

Pressmeddelanden publicerade av Headsent före det omvända förvärvet av VIMAB GROUP finns i vårt arkiv